Płyty

Zbiór najpiękniejszych pieśni chrześcijańskich.

W Tobie byłem ja, Panie mój

 1. Ktoś zapukał tu
 2. Jezusa którego kocham
 3. Okryj mnie
 4. My stoimy na świętej ziemi
 5. Kiedy nowy wstaje dzień (5,3 MB)
 6. Po długiej podróży
 7. Słowo Twe prawdą jest
 8. Może już jutro
 9. W Tobie byłem ja, Panie mój
 10. W wyobraźni swej
 11. Wielki świat
 12. Jeśli już na ziemi tej

Zbiór najpiękniejszych pieśni chrześcijańskich.

Rozmyślam nad miłością

 1. Dziś przychodzę (3,0 MB)
 2. Mijały dni
 3. Wiary krok
 4. Pan Jezus do serca
 5. Gdy idziesz
 6. Powiedz Mu
 7. Rozmyślam nad miłością
 8. Czy ty znasz Jezusa
 9. W czasie Swym
 10. Cudowna Boża Łaska
 11. Tyle wojen
 12. Gdy żegluję

Zbiór najpiękniejszych pieśni chrześcijańskich.

Tyś jest schronieniem mym

 1. Zastanówmy się
 2. Jezus mój dobry jest
 3. Panie mój, przychodzę dziś (2,9 MB)
 4. Wszystko Panie Ciebie chwali (3,1 MB)
 5. W twe życie zło
 6. Mój Jezu, mój Zbawco (4,0 MB)
 7. Tyś jest schronieniem mym
 8. Królów Król
 9. Oblubieniec
 10. Stworzeni dla siebie
 11. Koniec już
 12. Jak kończysz

Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.
Weselcie się, cieszcie się, grajcie
i glośno śpiewajcie!

Ps. 98; 3-5

Tylko tobie chwałę oddać chcę

 1. Życzenia (3,3 MB)
 2. Nie wiem, nie wiem (2,4 MB)
 3. Niespodziewany Gość
 4. Kochał będę Cię zawsze
 5. Przez różnych ziem krainy
 6. Wysłuchajcie mego głosu
 7. Na pasze zielone
 8. Byłam ślepa (3,1 MB)
 9. Mieszkanie w Niebie
 10. Zegary czasu
 11. Był taki dzień w mym życiu
 12. Wszystko w imieniu Jezusa

Błogosławiony każdy, który się boi Pana,
Który kroczy jego drogami!

Ps. 128; 1

Życie swe Jezusowi daj

 1. Żarząca jedna skra (3,3 MB)
 2. Życie swe Jezusowi daj
 3. Samotny szedłem
 4. Jezus, Jezus, Jezus
 5. Ufaj, wierz!
 6. Zbliża się już dzień radości (4,2 MB)
 7. Mój kubek
 8. Dziękujmy Jezusowi
 9. W Ogrodzie Getsemane
 10. Ja śpiewam Panu memu
 11. Święty, Święty
 12. Nie ma problemu

Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,
Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!

Ps. 96; 2

Panie Mój dziękuję Ci

 1. Ufaj Bogu
 2. Kiedy w jasną, spokojną noc
 3. Znalazłem skarb
 4. Ciągle idę
 5. Zwróć swój wzrok na Jezusa
 6. Pan dobry jest
 7. Jest to Bożej cud miłości
 8. Jezus jest Królem (3,9 MB)
 9. Wielkie są Twe dzieła
 10. Panie mój
 11. Pozwól Panie
 12. Psalm 150 (2,6 MB)
 13. Chociaż ma droga
 14. W drogę
 15. Zywa woda
 16. O poranku
 17. Najdroższy miinstrumentalne
 18. Pan dobry jest
 19. Wielkie są Twe dzieła

Wsławiać Cię będę, Panie, wśród ludów,
Będę grał Tobie wśród narodów,

Ps. 108; 4

Rozpal ogień Panie

 1. Rozpal ogień Panie (3,9 MB)
 2. Chcę o Panie
 3. Pan Jezus sam
 4. Wciąż tułam się (3,2 MB)
 5. Błogiej radości
 6. Jezus Królem i Zbawcą
 7. Jestem zwoloniony
 8. Syna marnotrawnego
 9. Śpiewaj Panu dziś
 10. Nie w wymowie
 11. Ludu Pański czuwaj
 12. Dzień po dniu
 13. Tam w naszej ojczyźnie
 14. O, jakże kocham
 15. O zbudź się
 16. Świat ten jużinstrumentalne
 17. Rozpal ogień Panie
 18. Wciąż tułam się
 19. Nie w wymowie
 20. Tam w naszej ojczyźnie

Wypełnij formularz, aby złożyć zamówienie:

Imię i nazwisko (wymagane)

Kraj (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica (wymagane)

Numer domu / mieszkania (wymagane)

Adres email (wymagane)

Pod odpowiednim tytułem płyty wpisz ilość zamawianych egzemplarzy:

7. W Tobie byłem ja, Panie mój

6. Rozmyślam nad miłością

5. Tyś jest schronieniem mym

4. Tylko tobie chwałę oddać chcę

3. Życie swe Jezusowi daj

2. Panie Mój dziękuję Ci

1. Rozpal ogień Panie